نی نی بان

برچسب ها
برچسب: زمان انجام لقاح
وقتی تخمک آزاد میشود با کدام اسپرم ها لقاح انجام میشود؟
کد: ۲۰۴۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳