نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درمان جفت سر راهی
جفت در بارداری بسیار اهمیت دارد زیرا وظیفه اش اکسیژن رسانی و تغذیه رسانی جنین از طریق بند ناف است.
کد: ۲۲۳۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


جفت سرراهی یا جفت لاولینگ (Low-Lying) زمانی رخ می دهد که در اواخر دوران بارداری جفت تمام دهانه رحم یا بخشی از آن را بپوشاند.
کد: ۲۱۶۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


در دوران بارداری جفت به دیواره ی رحم متصل است و هنگام تولد از آن جدا می شود.
کد: ۲۰۹۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


جفت سرراهی زمانی ایجاد می‌شود که جفت نوزاد به طور جزئی یا کامل کل دهانه رحم مادر –خروجی رحم – را در بر گرفته و مسدود کرده باشد.
کد: ۲۰۴۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳