نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تقسیم بندی بارداری
سه ماهه اول از ابتدای حاملگی تا هفته 13 به اضافه شش روز است.
کد: ۲۰۴۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵