نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سوفل قلبی کودکان
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که صدای اضافی در قلب یا سوفل قلبی نشانه بیماری است؟
کد: ۲۰۵۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳