نی نی بان

برچسب ها
برچسب: زمان اکوکاردیوگرافی جنین
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که زمان اکوکاردیوگرافی قلب جنین چه موقع است؟
کد: ۲۰۵۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶