نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رشد عدد بتا
یه روز بعد از پریودی تیتر بتام ۲۲۰ بود و بعد از شش روز تیتر ۱۰۹۰ شد. آیا رشدش کند است؟
کد: ۲۲۰۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


عدد بتا من در 5 هفته و 7 روز رشدش خیلی کم بوده است.
کد: ۲۰۵۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹