نی نی بان

برچسب ها
برچسب: برای تنظیم پریود
چرا هنوزم پریودم بهم میخوره؟ از روز پنجم پریود قرص ال دی بخورم که پریودم تنظیم بشه؟
کد: ۲۲۱۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


اگر در زمانی غیر از زمان پریودی، خونریزی مشاهده کردید نشانه پریودی دوم در ماه است.
کد: ۲۱۴۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


به تاخیر افتادن قاعدگی و اصطلاحاَ عقب افتادن پریودی پیش از همه چیز می تواند استرس آور باشد.
کد: ۲۰۷۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


اختلالات مربوط به قاعدگی، جلو افتادن و یا عقب افتادن خون ریزی های ماهانه امری رایج در میان بانوان است.
کد: ۲۰۷۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


برای نامنظمی پریود قرص دزولست مصرف میکنم و باید سر ساعت بخورم.
کد: ۲۰۶۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


اقدام به بارداری کردم و پریودم نامنظم شده است.
کد: ۲۰۵۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰