نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مفهوم مرگ در کودکان
یکی از سخت‌ترین موضوعاتی که باید برای کودک مطرح کرد و آن را توضیح داد مرگ است، به‌ خصوص اگر والدین سوگوار و درگیر غم و اندوه باشند.
کد: ۲۱۴۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷


هنگامی که شخص عزیزی را که می شناسید درگذشته است، وقت آن است که این مسئله را در اسرع وقت برای کودک خود توضیح دهید.
کد: ۲۱۱۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


تحقیقات زیادی درباره اینکه بچه ها چه زمانی مفهوم مرگ را درک می کنند انجام شده است.
کد: ۲۱۱۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


مرگ اطرافیان برای همه افراد ناگوار است، ولی کودکان ممکن است بر اثر مرگ عزیزان آسیب جدی ببینند.
کد: ۲۱۰۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


گاستون پسربچه خردسالی است که یک روز صبح با دیدن ماهی کوچکش بر روی آب، برای اولین بار با پدیده مرگ آشنا می­‌شود.
کد: ۲۰۵۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴