نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هیدروسل بیضه در مردان
هیدروسل به تجمع مایع در کیسه ای که در اطراف بیضه وجود دارد گفته می شود و معمولا در یک طرف بوجود می آید اما گاهی دو طرفه می باشد.
کد: ۲۰۹۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


هیدروسل کیسه ای پر از مایع است که درون کیسه بیضه مردان قرار دارد و در واقع پشتیبان مایعات در اطراف یک یا هر دو بیضه است.
کد: ۲۰۶۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷