نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علائم هیدروسل بیضه
هیدروسل کیسه ای پر از مایع است که درون کیسه بیضه مردان قرار دارد و در واقع پشتیبان مایعات در اطراف یک یا هر دو بیضه است.
کد: ۲۰۶۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷