نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نحوه سونوگرافی بارداری
پزشک شما از هفتۀ ۱۱ تا آخر هفتۀ ۱۳، آزمایش غربالگری سه ‌ماهۀ اول را درخواست خواهد کرد.
کد: ۲۰۶۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹