نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کیست تخمدان پیچیده
کیست های ساده نسبتا شایع هستند و معمولا به صورت خود به خود از بین می روند.
کد: ۲۰۶۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰