نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه فولیکول تخمدان
روز یازده سیکلم اندازه فولیکولم ۱۳ بود که دکتر دوباره برام آمپول سینال اف تجویز کردن.
کد: ۲۲۷۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


خانمم دو تا فولیکول ۸ و ۱۳ میل توی تخمدان راست و یه دونه ۱۲ میل توی تخمدان چپ داره.
کد: ۲۲۷۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


در روز سیزدهم سیکل سونو دادم، دکتر گفت یک فولیکول به اندازه ۲۱ میلی دارم. میتونم باردار بشم؟
کد: ۲۲۵۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


اندومترم ۹ ولی فولیکول دو تا از تخمدان هام ۱۰ میلی است، احتمالش هست تا چند روز آینده بره بالا؟
کد: ۲۲۲۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


در روز 13 پریودی سونو دادم، فقط یه فولیکول enlarge به اندازه 30 میلی‌متر توی تخمدان چپ داشتم.
کد: ۲۲۲۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


سونو دادم که تخمدان راست ۱۶ و تخمدان چپ ۱۸ بود. فولیکول تخمدان راست ۱۰ بود.
کد: ۲۲۲۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


من در روز ۹ پریودی رفتم سونو‌، فقط یه دونه فولیک‌ ۱۲.۶ در تخمدان سمت راستم بود. به نظرتون با این فولیک احتمال بارداری هست؟
کد: ۲۲۱۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


سونوگرافی رحم و تخمدان دادم، فولیکولام بزرگترینشون ۹ بود، دکتر بهم قرص دوفاستون دادن.
کد: ۲۱۸۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


فولیکول های متعدد در دو تخمدان دیده میشوند که بزرگترین آن ها 13 میلی متر در تخمدان راست است.
کد: ۲۱۸۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


فولیکول بخشی از ساختار تخمدان ها را تشکیل می دهد و تخمک سلولی است که به صورت منظم و در طول سیکل پریود در دیواره داخلی فولیکول ایجاد و بالغ می شود.
کد: ۲۰۶۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲