نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ترکیبات ترشحات واژن
آیا انواع مختلف ترشحات واژن را می شناسید؟ آیا می دانستید که با توجه به رنگ و ساختار ترشحات واژن، می توانید فاز سیکلتان را تشخیص دهید؟
کد: ۲۰۶۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲