نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آداب اجتماعی کودکان
فرایند اجتماعی شدن کودک یا همان جامعه‌ پذیری مرحله‌ای مهم در روانشناسی رشد انسان از کودکی تا پیری محسوب می‌شود.
کد: ۲۰۶۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲