نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ژنتیک پدر و مادر
معمولا در سلول ها دو کپی از هر ژن فعال یا روشن است، اما در برخی موارد تنها یک نسخه از این دو کپی به طور معمول روشن است.
کد: ۲۰۶۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳