نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ضرورت مشاوره ژنتیک
مشاوره ژنتیک فرآیند مشخص کردن میزان خطر انتقال بیماری های ارثی از والدین به کودک است.
کد: ۲۰۶۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳