نی نی بان

برچسب ها
برچسب: روش های تنبیه کودکان
در حال حاضر والدین و سرپرستان اجازه دارند برای ادب کردن کودکان از تنبیه بدنی معقول استفاده کنند.
کد: ۲۱۵۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


هر پدر و مادری خواهان بهترین ها برای فرزندشان هستند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان افرادی موفق، با نشاط و توانا باشند.
کد: ۲۰۷۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸