نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ترشحات واژنی در بارداری
شما مادر عزیز، در حال حاضر در هفته بیست و دوم بارداری، تقریباً در اواسط دوران بارداری خود هستید و از چند هفته اول تاکنون راه درازی را طی کرده‌اید.
کد: ۲۰۷۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲