نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مراحل زایمان فیزیولوژیک
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه پیشنهادی برای کاهش درد زایمان فیزیولوژیک وجود دارد؟
کد: ۲۰۷۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲