نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تعداد فولیکول نرمال
فولیکول بخشی از ساختار تخمدان ها را تشکیل می دهد و تخمک سلولی است که به صورت منظم و در طول سیکل پریود در دیواره داخلی فولیکول ایجاد و بالغ می شود.
کد: ۲۰۷۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵