نی نی بان

برچسب ها
برچسب: قرص اورژانسی اووسیز
من رابطه بدون دخول داشتم و قرص اورژانسی زیاد مصرف کردم.
کد: ۲۱۳۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


من با نامزدم رابطه داشتم و قرص اووسیز مصرف کرد.
کد: ۲۱۳۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


من رابطه داشتم و قرص اووسیز مصرف کردم.
کد: ۲۱۲۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


من رابطه محافظت نشده داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۰۹۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


من برای پریود شدن قرص دوفاستون مصرف میکنم و بعد از آن رابطه داشتم.
کد: ۲۰۷۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


رابطه بدون دخول و لاپایی داشتیم ، میخوام بدونم قرص اورژانسی لازمه بخورم؟
کد: ۱۶۱۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۱