نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سرپرستی کودکان یتیم
برای به سرپرستی گرفتن کودک یا به اصطلاح عامیانه قبول یک کودک از پرورشگاه، به چه خصوصیات فردی، روانی و اجتماعی نیاز دارید؟
کد: ۲۰۸۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰