نی نی بان

برچسب ها
برچسب: القا زایمان طبیعی
اکثر بارداری هایی که حامل یک جنین است حدود 40 هفته از اولین روز آخرین دوره پریودی خانم طول می کشد.
کد: ۲۰۸۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳