نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علت پیچ خوردگی بیضه
پیچ‌خوردگی بیضه (تورشن) هنگامی رخ می‌دهد که با چرخش بیضه، طناب اسپرماتیک که خون را به کیسه بیضه می‌آورد، تابیده می‌شود.
کد: ۲۰۸۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶