نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تاثیر اسپرم بر جنین
تعداد اسپرم کم، که به آن الیگواسپرمی گفته می شود، زمانی است که مرد کمتر از 15 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر مایع منی داشته باشد.
کد: ۲۱۰۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


یکی از مسائل مهمی که سبب تعیین جنسیت جنین میشود، ویژگیهای متفاوت اسپرم هاست.
کد: ۲۰۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷