نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بازی درمانی کودکان چیست
بازی درمانی نوعی مشاوره یا روان درمانی است که از بازی برای ارزیابی، جلوگیری یا درمان چالش های روانی – اجتماعی استفاده می کند.
کد: ۲۰۸۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹