نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نتیجه غربالگری اول
لطفا جواب غربالگری منو تفسیر کنید، خیلی نگرانم.
کد: ۲۲۱۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


نتیجه آزمایش غربالگری جنین آیا نرمال است؟
کد: ۲۱۲۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


من غربالگری انجام دادم و دکتر گفت نتیجه مشکوک است.
کد: ۲۰۸۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰