نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رابطه قبل از ازدواج
نظرات مختلفی در مورد اینکه چه مدت تا نزدیکی کردن دو طرف باید صبر شود یا اینکه اصلاً انجام آن درست است یا نه وجود دارد.
کد: ۲۰۸۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰