نی نی بان

برچسب ها
برچسب: چگونگی بارداری انسان
دوران بارداری طبیعی معمولا در حدود 280 روز است که روز اول از آخرین قاعدگی حساب می‌ شود.
کد: ۲۰۸۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰