نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بیماری دو رحمی در زنان
رحم دوطرفه یا دوشاخ نوعی ناهنجاری مادرزادی نادر است.
کد: ۲۰۸۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰