نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اشعه ایکس در رادیولوژی
رادیوگرافی یکی از روش های تشخیصی مهم در پزشکی و دندانپزشکی است که پزشک با استناد به آن می تواند درمان مناسب را انتخاب کند.
کد: ۲۰۸۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰