نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آمادگی برای فرزندآوری
کمترین نرخ باروری در کشور متعلق به افراد تحصیلکرده است که گروه مرجع نیز به شمار می‌روند.
کد: ۲۱۵۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


برخی مطالعات نشان می‌دهند، فرزندآوری عقلانی نبوده و احساسی و عاطفی است ولیکن در مقابل،‌ مطالعات متعددی بر عقلانی بودن فرزندآوری صحه می‌گذارد.
کد: ۲۱۲۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


با وجود دغدغه کشورهای اروپایی برای فرزند آوری و اعمال مشوق های حمایتی از خانواده‌ها، سیاست های فرزند آوری در ایران به فراموشی سپرده شده اند.
کد: ۲۰۸۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱