نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تقویت مثبت در کودکان
یکی از راه های مهم برای از بین بردن عادات بد و یا ایجاد عادات جدید تمرکز بر رفتارهای مثبت کودکمان است.
کد: ۲۰۹۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸