نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لکه بینی در زمان بارداری
من باردار هستم و کمی خونریزی داشتم.
کد: ۲۱۵۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


من باردار شدم و کیست دارم.
کد: ۲۱۱۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


من در هفته 11 بارداری هستم و لکه بینی دارم.
کد: ۲۰۹۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲