نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دلایل باردار نشدن
برای باردار شدن، بدن باید طی پروسه ای که تخمک گذاری نام دارد، تخمک آزاد کند. عوامل بسیاری در این زمینه نقش دارند.
کد: ۲۱۰۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶