نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هواپیما برای نوزادان
پزشک کودک ممکن است شما را دلسرد کرده تا مدت کوتاهی پس از تولد از سفرهای هوایی غیر ضروری خودداری کنید.
کد: ۲۱۰۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰