نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درمان شپش کودکان
شپش سر یک مشکل رایج در مدارس است زیرا آنها از طریق تماس فیزیکی به راحتی در میان کودکان پخش می شوند.
کد: ۲۱۱۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


شپش سر یک مشکل رایج در میان کودکان است؛ یک کودک شپش می گیرد و سپس ناگهان همه شپش سر می گیرند.
کد: ۲۱۰۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱