نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تلویزیون برای نوزادان
نوزادان عاشق رنگ و چهره های مختلف هستند برای همین هم هست که به صفحه تلویزیون و تبلت زل می‌زنند.
کد: ۲۱۰۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


هر چه قدر شما بیشتر زمان بگذارید و با او بازی کنید، برای فرزندتان بهتر هست.
کد: ۶۸۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵