نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه تب در کودکان
برای درک درست اینکه تب چیست ابتدا باید سراغ هیپوتالاموس که غده ای در مغز است برویم.
کد: ۲۱۰۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶