نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نوزاد سه هفته ای
هفته ی سوم زندگی نوزاد شما، برای شما هم یه چشم انداز خوشاینده، چرا که نسبت به هفته ی اول در هفته ی سوم کودک زمان بیشتری بیدار و هوشیاره.
کد: ۲۱۱۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷