نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علت استفراغ نوزادان
گاهی نوپاها کمی ناخوش احوال به نظر میان یا حتی در مقابل غذاهایی که به طور معمول دوست دارن بی میل به غذا خوردنن.
کد: ۲۱۱۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷