نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تشخیص سندروم داون در نوزادان
غربالگری برای سندرم داون به عنوان بخشی معمول از مراقبت های دوران بارداری ارائه می شود.
کد: ۲۱۰۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷