نی نی بان

برچسب ها
برچسب: افزایش هورمون شیردهی
خارخسک ماده ای است که باعث افزایش شیر مادر می شود. این ماده به همراه شنبلیله استفاده می شود.
کد: ۲۱۰۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷