نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ضایعات پوستی کودکان
اختلالات پوستی از نظر علائم و شدت بسیار متفاوت است. آنها می توانند به صورت موقتی یا دائمی باشند و ممکن است بدون درد یا دردناک باشند.
کد: ۲۱۶۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


مشکلات پوستی کودکان به قدری شایع است که هیچ کودکی نمی تواند به آن دچار نشود.
کد: ۲۱۴۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


با وجودی که پوست کودکان از حساسیت زیادی برخوردار است اما وقتی مانند پوست آدم های بالغ در مواجهه با بسیاری از شرایط فیزیکی خاص قرار می گیرد با خطر آسیب مواجه می شود.
کد: ۲۱۱۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸