نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تربیت جنین در شکم
مادران آگاه می دانند که جنین پس از گذشت مدتی از رشد و نمو، با دنیای پیرامون ارتباط برقرار می کند، صدای مادر و پدر را شنیده و احساسات مادر را درک می کند.
کد: ۲۱۱۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸