نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه جفت در بارداری
در مطالعه ای 518 کودک به همراه اندازه گیری ضخامت، حجم و وزن جفت در هنگام تولد مورد بررسی قرار گرفتند.
کد: ۲۱۱۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸