نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دلیل یرقان در نوزادان
"یرقان" که عموم مردم آن را با نام "زردی" می شناسند، بیماری شایع و بی خطری است.
کد: ۲۱۱۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸