نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بهداشت روان کودکان
فرزندان ما از ما، به عنوان مادر و پدر، الگو می‌گیرند و همان کارهایی را تکرار می‌کنند که از ما دیده و یاد گرفته‌اند.
کد: ۲۱۶۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


منظور از بهداشت روانی، سازگاری فرد با محیط اطراف خود است در صورتی که فرد بتواند خود را به راحتی با محیط اطراف تطبیق دهد.
کد: ۲۱۱۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱