نی نی بان

برچسب ها
برچسب: پریود زود به زود
باید از روز ۱۵ دوره قاعدگی پروژسترون مصرف کنم، ولی توی این ماه ۵ روز بعد از اینکه پریودم تموم شد، دوباره پریود شدم.
کد: ۲۲۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


در فروردین ۲ بار پریود شدم و عین پریودای دیگه بود، آزمایش بارداری دادم و بتا 200 بود.
کد: ۲۲۰۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


چرا زود به زود پریود میشم؟ یک ماه نشده پریود میشم، علتش بارداری میتونه باشه؟
کد: ۲۲۰۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


توی این ماه دو بار پریود شدم و دومین پریودیم بند نمیاد. در دوران پریودیم قرص برای عفونت دندان خوردم.
کد: ۲۲۰۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


من زود به زود پریود میشم و کیست دارم.
کد: ۲۱۱۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸